Laatste update april 2015

Lezing bewonersparticipatie

Nico is ervaringsdeskundige als het gaat om bewonersparticipatie. Tijdens zijn bemoeienissen met de herstructurering van Heijplaat/RDM klik hier, werkt hij als bewoner samen met de grote stakeholders die als professionele partij bij de herstructurering van Heijplaat/RDM betrokken zijn. Hij werkte samen met woningbouwcorporatie, havenbedrijf, gemeente, deelgemeente en projectbureaus. Nu staat de vereniging waar hij voorzitter van is op het punt om een eigen verdienmodel te creëren, waardoor zij niet meer afhankelijk zijn van subsidies en sponsoring, maar gewoon een vergoeding krijgen voor de te leveren prestaties. Voor Nico waren het jaren waarin hij een marathon liep, maar in zijn ogen verandert de wereld nooit als iedereen aan de zijlijn blijft staan toekijken en commentaar geeft zonder een poot uit te steken of gedrag fundamenteel te veranderen. Willen we de meervoudige crisis die onze samneleving op dit moment teistert succesvol bestrijden, is er wel verandering nodig.


Nico is al bijna zijn leven lang actief als vrijwilliger bij één of andere club of instantie. De laatste 10 jaar is hij nauw betrokken bij stadvernieuwing. Het gebied Groot Heijplaat/RDM  moest op de schop en de ambities waren niet gering. Nico kwam er wonen als één van de eerste antieleegstand bewoners, want van het dorp van ruw weg 800 woningen, moesten er 300 gesloopt worden. Natuurlijk zou er nieuwbouw voor in de plaats komen.


Toen Nico de sloop woning kreeg toegewezen door de voor nieuwbouw verantwoordelijke woningbouwcorporatie, was er een boodschap. Nico hoefde geen  huur te betalen, maar moest in ruil iets voor het dorp doen. Af en toe heeft Nico wel eens het gevoel dat hij de enige is die zich aan de deal van toen gehouden heeft. Vanaf dat moment is hij zich intensief gaan bemoeien met de herstructurering van het gebied en gedaan wat moest  om zoveel mogelijk naar behoren en behoeven zijn steentje bij te dragen.


Nu is hij voorzitter van de vereniging van wijkbewoners, een vereniging die zichzelf sterk heeft ontwikkeld, waar mensen bij aangesloten zitten die weten wat ze doen en weten wat ze willen. Momenteel speelt deze vereniging een grote rol in de verdere herstructurering die al lang klaar had moeten zijn volgens de afspraken en ambities van toen.  In deze tijd zien de bewoners alleen maar terugtrekkende bewegingen van alle stakeholders en eigenlijk zouden de professionele partijen het liefst de handdoek in d ring gooien. De bewoners blijven ze er echter aan herinneren wat de afspraken van toen waren en houden een vinger aan de pols als het gaat om de verdere ontwikkeling van hun woongebied.


Nico kan door zijn ervaring een boekje opendoen over hoe bewonersparticipatie werkt en gestimuleerd en geoptimaliseerd kan worden en daardoor een productieve bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Dat de vraag daarnaar groot is, hoeft hier en in deze tijd geen betoog.