laatste update april 2015

lezingen Rotterdam

Wilt u weten hoe de stad Rotterdam is geworden tot wat het nu is: de meest innovatieve stad van Europa? Vraag eens aan Nico of hij dat uit de doeken wil doen.

Zelfs kenners moeten toegeven dat Nico een heel heldere kijk heeft op de ontwikkeling van de stad en het één aan het ander weet te koppelen en ontrafelen, oorzaak en gevolg goed uit elkaar kan houden door nuchter naar het gehele plaatje te kijken en de grote lijnen weet te scheiden van de details. Daarnaast weet hij het in een logisch en goed hoorbaar verhaal te brengen.

Nico kent de stad Rotterdam en de havens van alle kanten. Hij stamt uit een geslacht van zeevaarders en vissers en is geboren en getogen tussen wal en schip. Van dichtbij zag hij de schaalvergroting van de havens en de industrie. Hij heeft altijd geleefd en gewerkt in het Rijnmondgebied.

Toen hij verhalen ging vertlellen heeft hij ooit eens een opdacht gekregen om iets over de stad Rotterdam en de ontwikkelingen van de havens te vertellen. Daarvoor al was hij al een goede gids in de havens, maar door deze opdracht kreeg hij de smaak te pakken en langzaam maar zeker vormde zich een gefundeerde kijk op de ontwikkeling van de stad en de havens.

Het laatste decennium is hij nauw betrokken bij de transitie van de Stadshavens, met name bij de ontwikkeling van Heijplaat/RDM.

De laatste jaren wordt hij ook gezien als de Havenverteller door zijn optredens tijdens de wereldhavendagen, waar hij voor het havenbedrijf zijn voorstellingen doet in het World Port Center in de mooie presentatiezaal op de 17e verdieping. klik hier

Nico gooit zijn publiek niet dood met namen en jaartallen, evenmin vindt hij het belanhrijk wie welk gebouw heeft ontworpen. Het gaat Nico echt om de grote lijnen door de eeuwen heen. Hij vertelt over een veranderende stad in een veranderende wereld. Interessant is zijn kijk op de naam van Rotterdam als meest innovatieve stad van Europa.